Welke verzekering dekt schade aan en door laadpalen?

Nieuwsbrief

De eigen schade in een brandpolis

De schade aan de verzekerde goederen

De schade aan de verzekerde goederen in het kader vaneen brandpolis, als gevolg van een van de genoemde gevaren (bijvoorbeeld eenbrand), is verzekerd. Zelfs als het schadegeval werd veroorzaakt door een laadpaal, ongeacht of het gaat om een gebrek, een foutieve installatie, een verkeerd gebruik, enzovoort.

In de algemene voorwaarden is er geen specifieke uitsluiting voor schade veroorzaakt door een laadpaal.

Men moet natuurlijk geval per geval nagaan of er in de bijzondere voorwaarden of in een preventieplan specifieke preventiemaatregelen voor de laadpalen zijn voorzien(bijvoorbeeld een verplichting om de laadpalen buiten te installeren). In dat geval moeten die maatregelen nageleefd zijn opdat het schadegeval gedekt zou zijn.

Na tussenkomst kan de brandverzekeraar verhaal uitoefenen op de aansprakelijke derde en zijn verzekeraar (bijvoorbeeld tegen de verkoper, de invoerder, enzovoort). Wanneer de verzekerde huurder of gebruiker van het gebouw is, dan zal de schade aan het gebouw alleen verzekerd zijn als hij aansprakelijk is voor de schade, bijvoorbeeld als gevolg van een foutief gebruik van de laadpaal.

De correcte aangifte van het risico

Op dit ogenblik is er geen verplichting om de aanwezigheid van een laadpaal te melden: laadpalen zijn (nog) geen factor in de appreciatie van het risico.

Gebouw of inhoud?

Laadpalen maken deel uit van het gebouw, zij zijn verzekerd in nieuwwaarde. Mobiele laadpalen en laadpalen geplaatst op kostenvan de huurder maken deel uit van de inhoud. Aangezien laadpalen (behalve mobiele laadpalen) deel uitmaken van het gebouw volgen ze de vergoedingsregels die van toepassing zijnop het gebouw. Dit geldt ook voor de laadpalen geplaatst op kosten van de huurder die als inhoud verzekerd zijn.

Bijvoorbeeld:

  • Diefstal of vandalisme van/aan laadpalen is verzekerd in de waarborg onroerende beschadigingen.
  • De schade aan een laadpaal is verzekerd in storm of in natuurrampen, zelfs als de laadpaal zich buiten bevindt.

De verplichte verzekering BA Auto

Het gaat hier specifiek om de situatie waarin er schade aan derden wordt veroorzaakt door de laadpaal of de laadkabel terwijl een voertuig is gekoppeld aan de laadpaal (tijdens het inpluggen, het uitpluggen en het opladen).

Voor de schade aan derden (bijvoorbeeld eenvoorbijganger, andere voertuigen, enzovoort) wordt verwezen naar de verzekeraarBA Auto van het voertuig dat aan de laadpaal is gekoppeld. Dit ligt in de lijn met de recente Europese wetgeving, waarbij het begrip “deelname aan het verkeer” door het voertuig ruim wordt geïnterpreteerd.Een voorbeeld: een voetganger struikelt over de aan het voertuig gekoppelde kabel. De voetganger is zwakke weggebruiker (artikel 29bis WAM-wet) en wordt dus vergoed door de verzekeraar BA Auto van het voertuig.

Als de laadpaal gebrekkig is (bijvoorbeeld als deze een constructiefout vertoont), dan kan de verzekeraar BA Auto eventueel verhaal uitoefenen op de fabrikant, de verkoper, de invoerder of op de eigenaar van de laadpaal in zover aangetoond kan worden dat laatstgenoemde de juridische bewaarder is van de gebrekkige laadpaal.Ligt de oorzaak van de schade in een gebrekkige installatie, dan kan de verzekeraar BA Auto zich keren tegen de installateur

De andere aansprakelijkheids-
verzekeringen

We hebben het hier meer specifiek over de polissen BAGezin, BA Onderneming, evenals de burgerlijke aansprakelijkheidswaarborgen inbrandpolissen.

Ongeacht of het gaat om:

  • de verhaalsvordering van de autoverzekeraar in de situatie van titel 2, of
  • eenvordering van een derde (of zijn verzekeraar) voor schade geleden door een laadpaal terwijl er geen voertuig aan gekoppeld is kunnen de hiervoor genoemde personen beroep doen op:
  • de waarborg BA Gebouw of Verhaal van derden van hun brandpolis (bijvoorbeeld de eigenaar-bewaarder van de gebrekkige laadpaal)*
  • hun polis BA Gezin (bijvoorbeeld de particuliere eigenaar-bewaarder van de gebrekkige laadpaal voor privégebruik)
  • hun polis BA Onderneming (beroepsleven)
Bel onsMail ons

Mis geen enkele nieuwsbrief

Wij houden u regelmatig op de hoogte van nieuwigheden en belangrijke wijzigingen betreffende verzekeringen en Risk Managememt.

Dank u, uw inzending is ontvangen!
Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier, probeer opnieuw.

Volg ons op sociale media

Wat gebeurt er allemaal bij WDR in Aalst, Drogenbos en Wilrijk? Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen van WDR.